Obce jako častý uživatel

21. 10. 2019 0 Comments

Přirozenými a častými uživateli, kteří se setkávají s pracovními výškovými plošinami, jsou přirozeně obce, či jejich technické služby. Jde nejen o běžnou údržbu veřejného osvětlení, nebo právě prořezávání městské zeleně, či opravy budov ve správě města. Těch možností využití je samozřejmě mnohem více. Vezměme si třeba jen takové vánoce. Skoro každá větší obec si dnes na Vánoce pořizuje vánoční strom. Nejde jenom o jeho usazení, ale také o nazdobení a osazení světly. Mnohé obce také doplňují výzdobu dalšími komponenty. Ať jsou to ozdobné motivy na lampách pouličního osvětlení, nebo světelné pásy nad ulicemi, či výzdobu městských budov.

Paráda musí být

Podobně jako na Vánoce se vyskytnou chvíle, kdy je třeba umístit sváteční výzdobu u nějaké příležitosti, v souvislosti s konáním nějaké slavnosti, festivalu, sportovních akcí, je třeba vyvěsit vlajky, billboardy, poutače. To vše je vhodná příležitost k využití plošin.

Previous Post

Next Post